Jak e-dziekanat zmienił życie studentów?

Jak e-dziekanat zmienił życie studentów?

E-dziekanat bez wątpienia zmienił studencką codzienność. Kilka lat temu załatwienie spraw administracyjnych w dziekanacie wiązało się ze stresem i koniecznością czekania w długich kolejkach. Podbicie legitymacji i indeksu po każdym semestrze był koszmarek, każdego żaka. Dziś systemy informatyczne na uczelniach wyższych zmieniają oblicze studiowania.

Jak zmieniała się obsługa spraw administracyjnych na uczelniach wyższych?

Administracja w zakresie szkolnictwa wyższego wiąże się z koniecznością przetwarzania ogromnej liczby danych. Każdego roku liczba studentów sukcesywnie rośnie. Również coraz więcej na mapie edukacji mamy szkół, które oferują zdobycie wyższej edukacji. Te zmiany wpłynęły na konieczność wprowadzenia zmian w zakresie administrowania danych studentów oraz pracowników szkół wyższych.

Pierwszym krokiem, było stworzenie elektronicznych legitymacji studenckich. Nowa formuła legitymacji usprawniła działanie dziekanatów. Kolejki stały się krótsze, dzięki czemu studenci mieli łatwiejszy dostęp do załatwiania innych spraw administracyjnych. Kolejnym krokiem na drodze do prostszej obsługi studentów było wprowadzenie e-dziekanatów. To innowacyjne rozwiązanie zoptymalizowało nie tylko działanie organów administracji uczelni, ale znacząco ułatwiło funkcjonowanie studentów w akademickiej rzeczywistości.

Przeniesienie części obsługi spraw studenckich na platformy, w znacznym stopniu wpłynęło na usprawnienie działań administracyjnych. I tak studenci nie musieli już czekać na wpisy do indeksów, bo zostały one zlikwidowane na rzecz elektronicznej bazy ocen. Takie działania wpłynęły na większą przejrzystość działań wykładowców i studentów.

Nie tylko e-dziekanat

Informatyzacja uczelni wyższych wpłynęła pozytywnie nie tylko na poziom obsługi studentów i wykładowców. Warto również zauważyć, że koszty związane z administrowaniem danych znacznie zmalały, a ryzyko utraty wrażliwych danych zostało zminimalizowane.

Ale to nie wszystkie korzyści związane z wprowadzeniem, takich rozwiązań, jak np. e-dziekanat. Dzięki zwiększeniu inwestycji na systemy IT uczelnie wyższe zyskały alternatywę dla świadczenia tradycyjnych usług edukacyjnych. Coraz więcej szkół decyduje się na przygotowanie oferty nauki online. Dzięki temu edukacja staje się bardziej dostępna, a kolejne bariery takie, jak odległość czy koszty związane z akomodacją, powoli się zacierają. To z kolei napawa optymizmem w zakresie szerzenia edukacji wśród osób z utrudnionym startem. Do tej grupy możemy zaliczyć osoby z ośrodków wiejskich lub z rodzin o niskich dochodach. Możliwość zdobycia wykształcenia poprzez zdalne nauczanie daje nadzieję, osobom, które nie byłyby w stanie studiować stacjonarnie.

Możliwość organizacji sesji naukowych online może również wpłynąć na rozwój kontaktów interdyscyplinarnych wśród naukowców i studentów. Taka współpraca może przyczynić się do rozwoju nauki oraz zdobyciu nowych doświadczeń wśród żaków bez konieczności odbywania podróży.

Inne korzyści związane z rozwojem systemów IT w edukacji to ochrona danych zarówno personalnych, jak i tych dotyczących badań naukowych. Zagrożenie utratą informacji na temat studentów lub pracowników naukowych, może mieć duże konsekwencje prawne dla każdej jednostki edukacyjnej. Dlatego szczególną uwagę przykłada się dziś do bezpieczeństwa systemów IT, które nie tylko optymalizują funkcjonowanie uczelni, ale również znacznie zwiększają bezpieczeństwo przechowywania danych.

Korzyści dla studentów z rozwoju systemów informatycznych

Studenci korzystają z szybkiego rozwoju technologicznego nie tylko w zakresie administrowania ich spraw. Oczywiście większość seminarzystów nie pamięta już czasów, kiedy załatwienie najmniejszej kwestii w dziekanacie wiązało się z godzinnym oczekiwanie w kolejce. Niemniej na pewno doceniają łatwość komunikacji, jaką oferują im platformy e-learningowe.

Do kontaktu z wykładowcą, złożenia pisma lub sprawdzenia czy wykład się odbędzie służy teraz e-dziekanat. Dzięki tym ułatwieniom studenci mają więcej czasu na zdobywanie wiedzy i doświadczanie uroków życia studenckiego. Dodatkowo łatwy dostęp do informacji, danych oraz kontakty ze studentami z innych krajów sprawiają, że studiowanie daje zupełnie nowe możliwości.

Related Articles

Dodaj komentarz