Odpowiednie rękawice ochronne  – odpowiednią ochrona

Odpowiednie rękawice ochronne  – odpowiednią ochrona

Wybór rękawic ochronnych powinien być uzależniony od konkretnego stanowiska pracy. Mimo takiego samego nazewnictwa, stanowiska mogą się różnych w poszczególnych zakładach przemysłowych lub produkcyjnych. Przy takim obrocie spraw, decyzja inspektora BHP w sprawie wyposażenia pracownika w indywidualne środki ochrony osobistej, jest niezwykle istotna podczas doboru odpowiednich materiałów i produktów.

Zupełnie inne środki ochrony indywidualnej zastosujemy na stanowisku hutniczym, a inne na stanowisku budowlanym. Jednak, aby było możliwe zastosowanie odpowiedniej ochrony, w pierwszym etapie inspektor BHP musi ustalić kartę ryzyka zawodowego oraz zagrożeń związanych z danym stanowiskiem pracy. Gdy mamy już ten krok za sobą i wiemy w jaki sposób należy ochraniać pracowników, kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego asortymentu. W tym celu najlepiej skontaktować się ze sklepem lub hurtownią z artykułami BHP i dobrać odpowiedni asortyment według wcześniejszych ustaleń.

Dobór rękawic ochronnych

W zakładzie pracy, w którym wskazano konieczność stosowania rękawic ochronnych w związku z zagrożeniami mogącymi powstać na konkretnym stanowisku pracy, każdy pracownik wykonujący czynności służbowe na tymże stanowisku powinien posiadać zapewnioną indywidualną ochronę. Przykładowo budowlańcy powinni zostać wyposażeni w kaski ochronne, rękawice budowlane, odpowiednie obuwie, najlepiej z twardymi noskami chroniącymi stopy przed urazem. Tylko w ten sposób można zapewnić ochronę pracownikom budowy, którzy mają styczność z pracą z zaprawami, pracą na wysokościach i wieloma zagrożeniami, które mogą powstać w trakcie pracy.

Pracownicy laboratorium chemicznego natomiast, powinni być wyposażeni w okulary ochronne, fartuchy laboratoryjne oraz rękawiczki lateksowe. Może się przydać lekkie obuwie robocze, jednak decyzję o tym wyda inspektor BHP danego zakładu.

Cykliczna wymiana

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko wskazuje zagrożenia pojawiające się na danym stanowisku. Jego zadaniem jest również określenie okresu przydatności poszczególnych środków ochrony indywidualnej. Jedne będą miały termin przydatności określony w latach, inne będą przydatne wyłącznie do zużycia. Ważne, aby informacja tego typu była zamieszczona w wewnętrznych regulacjach zakładu, a inspektor BHP czuwał nad stanem i jakością przydzielanej ochrony. Tak jak w przypadku przychodni wykonującej badania medycyny pracy na zlecenie zakładu pracy, tak samo w przypadku asortymentu BHP warto mieć doświadczonego i zaufanego dostawcę środków ochrony, który nie tylko zrealizuje zamówienie, ale również doradzi w kwestiach technicznych.

Related Articles

Dodaj komentarz